Bản đồ sàn

Nhà vệ sinhRestroom

Nhà vệ sinh

Restroom

THANG CUỐNEscalator

THANG CUỐN

Escalator

THANG MÁYElevator

THANG MÁY

Elevator

Phòng vệ sinh cho người khuyết tậtHandicapped toilet

Phòng vệ sinh cho người khuyết tật

Handicapped toilet

Sắp khai trươngUp coming

Sắp khai trương

Up coming

Wifi miễn phíFree Wifi

Wifi miễn phí

Free Wifi

Quầy thông tinInformation counter

Quầy thông tin

Information counter

Góc ATMATM

Góc ATM

ATM

Góc thu ngânCashier

Góc thu ngân

Cashier

SC3
ROHTO
028 38472440
G8
VIETCOMBANK
028 62692118
G16B
BELLE LUMIERE
028 35590918
G59
SC01
MY KINGDOM
028 35592275
SC01
FAHASA
028 62692141
G15
GIORDANO
028 62694434
G16A
GAP
028 35591293
G7
LEVI'S
028 38160060
G11
ADIDAS
028 62656389
G17
THE FACE SHOP
028 62692120
G6
SAMSONITE
028 35591093
G14B
ALDO
028 36203792
G18
YVES ROCHER
028 66761498
G25
AS ME ESTELLE JAPAN
023 62692110
G9
MEGANE PRINCE
028 38161608
G19
THE BODY SHOP
08 6269 2122
G26
PNJ
028 36205887
G10
VALENTINO CREATIONS
028 22411088
G20
TIME STATION NEO
028 62692067
Nhà vệ sinhToilet

Nhà vệ sinh

Toilet

 Thang cuốn Escalator

Thang cuốn

Escalator

THANG MÁYElevator

THANG MÁY

Elevator

Nhà vệ sinh cho người khuyết tậtHandicapped toilet

Nhà vệ sinh cho người khuyết tật

Handicapped toilet

Sắp khai trươngUp comming

Sắp khai trương

Up comming

Wifi miễn phíFree Wifi

Wifi miễn phí

Free Wifi

Quầy thông tinInformation counter

Quầy thông tin

Information counter

Góc ATMATM

Góc ATM

ATM

Góc thu ngânCashier

Góc thu ngân

Cashier

F1
COUPLE TX
028 35590583
F7B
MIKI
028 62692104
F11
F8
LABELLA
028 62692095
F15
F19
F9
IBASIC
028 66832044
F17
OWEN
02862655379
F22
F7A
MARC
028 62655727
F23
F25
TRULY VIET
028 62816969
F37
CHANG KANG KUNG
028 62692073
F40
URAETEI BBQ JAPAN
028 66816376
F43A
KING BBQ BUFFET
028 62588383
F32
MARUKAME UDON
028 66831018
F38
NIJYUMARU
028 62577222
F41
KICHI KICHI
028 35594543
F43B
HOTPOT STORY
028 62534488
F33
GOGI HOUSE
028 35592025
F39
KHAOLAO
028 62692096
F42
MÓN HUẾ
028 71066618
Nhà vệ sinhWC

Nhà vệ sinh

WC

THANG CUỐNEscalator

THANG CUỐN

Escalator

THANG MÁYElevator

THANG MÁY

Elevator

Phòng vệ sinh cho người khuyết tậtHandicapped toilet

Phòng vệ sinh cho người khuyết tật

Handicapped toilet

Sắp khai trươngUp comming

Sắp khai trương

Up comming

Wifi miễn phíFree Wifi

Wifi miễn phí

Free Wifi

Quầy thông tinInformation counter

Quầy thông tin

Information counter

Góc ATMATM

Góc ATM

ATM

Góc thu ngânCashier

Góc thu ngân

Cashier

S21
CHILDREN SMILE
028 3559026
S25
THREE TREES
01269555599
S27
JADINY
028 62692199
S1
S6
S30
FUNNYLAND
028 66765142
S32
MOLLY FANTASY
028 62692061
S23
COOKIE JAR
028 88883458
S12
TINI WORLD
028 62694442
S12
Nhà vệ sinhToilet

Nhà vệ sinh

Toilet

Thang CuốnEscalator

Thang Cuốn

Escalator

THANG MÁYElevator

THANG MÁY

Elevator

Phòng vệ sinh cho người khuyết tậtHandicapped toilet

Phòng vệ sinh cho người khuyết tật

Handicapped toilet

Sắp khai trươngUp comming

Sắp khai trương

Up comming

Wifi miễn phíFree Wifi

Wifi miễn phí

Free Wifi

Quầy thông tinInformation counter

Quầy thông tin

Information counter

Góc ATMATM

Góc ATM

ATM

Góc thu ngânCashier

Góc thu ngân

Cashier

T1
CGV CINEMA
028 62651000
T4,6,8,10
ILA
(08) 62692133
T2
DREAM GAMES
028 62692082
T9
KUMON
028 38277830
T11
KILALA TOUR JAPAN
028 62692133
T15,17
TOPART
028 22162363