Giới thiệu bảng thông tin điện tử

Bảng Thông Tin Điện Tử

Số lượng: 12
Vị trí: 9
Kích thước: 65 inches
Hình thức: hình ảnh và video

 

Màn hình ngang:

Tỉ lệ: 16:9
Độ phân giải: 1920 x 1080 px
Hình thức: hình ảnh và video

Màn hình khổ dọc:

Tỉ lệ: 9:16
Độ phân giải: 1080 x 1920px
Hình thức: hình ảnh và video

Vị trí

 

Tần suất

THỜI GIAN LẦN
1 ngày 144
1 tuần 1008
2 tuần 2016
4 tuần 4032

Thông tin trên chỉ là dự kiến và có thể thương lượng trong trường hợp cửa hàng có nhu cầu tăng số lần phát sóng

Thông tin liên hệ

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ phòng Marketing – (028) 62887733