Địa chỉ liên hệ

  • Số 30 Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh
  • 028.62887733 - ext: 120
  • celadon.cs@aeonmall-vn.com