NGÀY HỘI HÓA TRANG

Sự kiện

NGÀY HI HÓA TRANG HOÀNH TRÁNG ĐÃ KHI ĐNG!!!


T [01/10 - 23/10/2017], ch cn gi ngay nh hóa trang kèm clip th hin kh năng trình din qua tin nhn cho Fanpage AEON MALL Tân Phú Celadon. Cách thc d thi như sau:


1. Đi tượng d thi


- Cuc thi dành cho các bn có nim đam mê cosplay, không gii hn đ tui.


˗ Có th thi đơn hoc thi theo nhóm, ti đa là 5 người (không tính người tr giúp trong bài din).


2. Th l d thi: Cuc thi bao gm 2 vòng:


- Vòng 1: Np đơn đăng ký và nh d thi


Đi chơi gi nh hóa trang (kèm theo clip th hin kh năng trình din) qua tin nhn cho Fanpage AEON MALL Tân Phú Celadon t ngày 01/10 đến ngày 23/10. BTC sẽ xác nhn vic vic đăng ký ca các bn qua tin nhn trên Fanpage. Hình nh thí sinh gi v được đăng vào album cuc thi trên Fanpage


Nhân vt dùng đ cosplay phi là nhân vt đã được thiết kế, xây dng và có ni dung truyn t anime/ manga/ comic/ cartoon/ game... có sn.


- Vòng 2: Trình din trên sân khu ti AEON MALL Tân Phú Celadon


5 đi được chn biểu diễn sẽ có 1 bui din tp trước các tiết mc d thi đ gii thiu v thí sinh cũng như các nhân vt được cosplay.


- Mi thí sinh/ nhóm có thi gian ti đa là 4-5’ đ hoàn thành phn trình din ca mình.


3. Gii thưởng:


- 1 Gii nht: 5.000.000 VNĐ


- 1 Gii nhì: 3.000.000 VNĐ


- 1 Gii ba: 2.000.000 VNĐ


4. Tiêu chí chm giải


- Trang phc bt mt sáng to


- Thn thái nhân vt


- Kh năng trình din


5. Nhng quy đnh khác


˗ Ảnh d thi phi là nh s,


˗ Đy đ các thông tin. (Tên tác phm, tên nhóm/cá nhân, sdt liên lc)


˗ Đnh dng nh: “jpeg” hoc “.jpg”. Chiu rng ti thiu 1600 pixel ( nh ngang) và chiu dài ti thiu 1600 pixel ( nh đng).


˗ Đnh dng clip: mp4


- Ảnh d thi phi là tác phm ca người đăng ký d thi, không b tranh chp tác quyn, thương hiu, quyn nhân thân, quyn riêng tư và quyn s hu trí tu vi bt kỳ ai. Ban t chc có quyn yêu cu kim tra nh gc trong trường hp có khiếu ni v bn quyn, quyn s hu nh được đăng.


- Không thay đi thí sinh trong nh và khi thay đi phi báo trước vi BTC ít nht 3 ngày.


˗ Không khuyến khích nh chp cn mt, hoc xóa phông.


˗ Không chp nhn nh có ni dung không phù hp hoc nh khiêu dâm. Các trang phc đ cp các vn đ nhy cm, bo lc, trái vi thun phong m tc Vit Nam.


˗ Không chp nhn nh được đóng du bn quyn (watermark)


- BTC có quyn quyết đnh tuyt đi và duy nht đi vi vic thu hi bt c gii thưởng hay các nhóm không đáp ng điu kin ca cuc thi.


- Trong mi trường hp tranh chp và khiếu ni, quyết đnh ca BTC là quyết đnh cui cùng.Lịch 01/10/2017 (Chủ nhật) - 31/10/2017 (Thứ ba)

02/10/2017 Cập nhật


Cỡ chữ
S
M
L
MEMBER DAY
MEMBER DAY
floorguide
floorguide
BẢNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
BẢNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
thuê sảnh
thuê sảnh
TRỒNG CÂY
TRỒNG CÂY
bus info
bus info
job oppoptunities
job oppoptunities
Consumer's feedback
Consumer's feedback
parking
parking
bar
AEON
AEON
AEON MALL Vietnam
AEON MALL Vietnam
aeonmall-binhduongcanary
aeonmall-binhduongcanary
aeonmall binhtan
aeonmall binhtan
Long Biên
Long Biên
bar
  • facebook