Lịch tổ chức sự kiện

  • Tháng 1/2018
Chủ nhật Thứ hai 1 Thứ ba 2 Thứ tư 3 Thứ năm 4 Thứ sáu 5 Thứ bảy 6
Chủ nhật 7 Thứ hai 8 Thứ ba 9 Thứ tư 10 Thứ năm 11 Thứ sáu 12 Thứ bảy 13
Chủ nhật 14 Thứ hai 15 Thứ ba 16 Thứ tư 17 Thứ năm 18 Thứ sáu 19 Thứ bảy 20
Chủ nhật 21 Thứ hai 22 Thứ ba 23 Thứ tư 24 Thứ năm 25 Thứ sáu 26 Thứ bảy 27
Chủ nhật 28 Thứ hai 29 Thứ ba 30 Thứ tư 31 Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Lịch sự kiện
01 21 [Chủ nhật]
Sự kiện
THƯỞNG THỨC ÂM NHẠC VÀ BIA TRÁI CÂY MIỄN PHÍ, TẠI SAO KHÔNG?
01 22 [Thứ hai]
01 23 [Thứ ba]
01 24 [Thứ tư]
Sự kiện
THĂNG HOA TỪNG KHOẢNH KHẮC - ĐÓN MỪNG MỌI CUỘC VUI
01 25 [Thứ năm]
Sự kiện
THĂNG HOA TỪNG KHOẢNH KHẮC - ĐÓN MỪNG MỌI CUỘC VUI
01 26 [Thứ sáu]
Sự kiện
RƯỚC LỘC TÀI ĐẦU NĂM CÙNG AEONMALL TÂN PHÚ
Sự kiện
THĂNG HOA TỪNG KHOẢNH KHẮC - ĐÓN MỪNG MỌI CUỘC VUI
Sự kiện
RỰC RỠ SẮC HƯƠNG TẾT BA MIỀN TẠI AEONMALL TÂN PHÚ CELADON
01 27 [Thứ bảy]
Sự kiện
RƯỚC LỘC TÀI ĐẦU NĂM CÙNG AEONMALL TÂN PHÚ
Sự kiện
THĂNG HOA TỪNG KHOẢNH KHẮC - ĐÓN MỪNG MỌI CUỘC VUI
Sự kiện
RỰC RỠ SẮC HƯƠNG TẾT BA MIỀN TẠI AEONMALL TÂN PHÚ CELADON
01 28 [Chủ nhật]
Sự kiện
RƯỚC LỘC TÀI ĐẦU NĂM CÙNG AEONMALL TÂN PHÚ
Sự kiện
THĂNG HOA TỪNG KHOẢNH KHẮC - ĐÓN MỪNG MỌI CUỘC VUI
Sự kiện
RỰC RỠ SẮC HƯƠNG TẾT BA MIỀN TẠI AEONMALL TÂN PHÚ CELADON
01 29 [Thứ hai]
Sự kiện
RƯỚC LỘC TÀI ĐẦU NĂM CÙNG AEONMALL TÂN PHÚ
Sự kiện
THĂNG HOA TỪNG KHOẢNH KHẮC - ĐÓN MỪNG MỌI CUỘC VUI
Sự kiện
RỰC RỠ SẮC HƯƠNG TẾT BA MIỀN TẠI AEONMALL TÂN PHÚ CELADON
01 30 [Thứ ba]
Sự kiện
RƯỚC LỘC TÀI ĐẦU NĂM CÙNG AEONMALL TÂN PHÚ
Sự kiện
THĂNG HOA TỪNG KHOẢNH KHẮC - ĐÓN MỪNG MỌI CUỘC VUI
Sự kiện
RỰC RỠ SẮC HƯƠNG TẾT BA MIỀN TẠI AEONMALL TÂN PHÚ CELADON
01 31 [Thứ tư]
Sự kiện
RƯỚC LỘC TÀI ĐẦU NĂM CÙNG AEONMALL TÂN PHÚ
Sự kiện
THĂNG HOA TỪNG KHOẢNH KHẮC - ĐÓN MỪNG MỌI CUỘC VUI
Sự kiện
RỰC RỠ SẮC HƯƠNG TẾT BA MIỀN TẠI AEONMALL TÂN PHÚ CELADON
02 01 [Thứ năm]
Sự kiện
RƯỚC LỘC TÀI ĐẦU NĂM CÙNG AEONMALL TÂN PHÚ
Sự kiện
RỰC RỠ SẮC HƯƠNG TẾT BA MIỀN TẠI AEONMALL TÂN PHÚ CELADON
02 02 [Thứ sáu]
Sự kiện
RƯỚC LỘC TÀI ĐẦU NĂM CÙNG AEONMALL TÂN PHÚ
Sự kiện
RỰC RỠ SẮC HƯƠNG TẾT BA MIỀN TẠI AEONMALL TÂN PHÚ CELADON
02 03 [Thứ bảy]
Sự kiện
RƯỚC LỘC TÀI ĐẦU NĂM CÙNG AEONMALL TÂN PHÚ
Sự kiện
RỰC RỠ SẮC HƯƠNG TẾT BA MIỀN TẠI AEONMALL TÂN PHÚ CELADON
02 04 [Chủ nhật]
Sự kiện
RƯỚC LỘC TÀI ĐẦU NĂM CÙNG AEONMALL TÂN PHÚ
Sự kiện
RỰC RỠ SẮC HƯƠNG TẾT BA MIỀN TẠI AEONMALL TÂN PHÚ CELADON
02 05 [Thứ hai]
Sự kiện
RƯỚC LỘC TÀI ĐẦU NĂM CÙNG AEONMALL TÂN PHÚ
Sự kiện
RỰC RỠ SẮC HƯƠNG TẾT BA MIỀN TẠI AEONMALL TÂN PHÚ CELADON
02 06 [Thứ ba]
Sự kiện
RƯỚC LỘC TÀI ĐẦU NĂM CÙNG AEONMALL TÂN PHÚ
Sự kiện
RỰC RỠ SẮC HƯƠNG TẾT BA MIỀN TẠI AEONMALL TÂN PHÚ CELADON
02 07 [Thứ tư]
Sự kiện
RƯỚC LỘC TÀI ĐẦU NĂM CÙNG AEONMALL TÂN PHÚ
Sự kiện
RỰC RỠ SẮC HƯƠNG TẾT BA MIỀN TẠI AEONMALL TÂN PHÚ CELADON
02 08 [Thứ năm]
Sự kiện
RƯỚC LỘC TÀI ĐẦU NĂM CÙNG AEONMALL TÂN PHÚ
Sự kiện
RỰC RỠ SẮC HƯƠNG TẾT BA MIỀN TẠI AEONMALL TÂN PHÚ CELADON
02 09 [Thứ sáu]
Sự kiện
RƯỚC LỘC TÀI ĐẦU NĂM CÙNG AEONMALL TÂN PHÚ
Sự kiện
RỰC RỠ SẮC HƯƠNG TẾT BA MIỀN TẠI AEONMALL TÂN PHÚ CELADON
02 10 [Thứ bảy]
Sự kiện
RƯỚC LỘC TÀI ĐẦU NĂM CÙNG AEONMALL TÂN PHÚ
Sự kiện
RỰC RỠ SẮC HƯƠNG TẾT BA MIỀN TẠI AEONMALL TÂN PHÚ CELADON
02 11 [Chủ nhật]
Sự kiện
RƯỚC LỘC TÀI ĐẦU NĂM CÙNG AEONMALL TÂN PHÚ
Sự kiện
RỰC RỠ SẮC HƯƠNG TẾT BA MIỀN TẠI AEONMALL TÂN PHÚ CELADON
02 12 [Thứ hai]
Sự kiện
RƯỚC LỘC TÀI ĐẦU NĂM CÙNG AEONMALL TÂN PHÚ
Sự kiện
RỰC RỠ SẮC HƯƠNG TẾT BA MIỀN TẠI AEONMALL TÂN PHÚ CELADON
02 13 [Thứ ba]
Sự kiện
RƯỚC LỘC TÀI ĐẦU NĂM CÙNG AEONMALL TÂN PHÚ
Sự kiện
RỰC RỠ SẮC HƯƠNG TẾT BA MIỀN TẠI AEONMALL TÂN PHÚ CELADON
02 14 [Thứ tư]
Sự kiện
RƯỚC LỘC TÀI ĐẦU NĂM CÙNG AEONMALL TÂN PHÚ
Sự kiện
RỰC RỠ SẮC HƯƠNG TẾT BA MIỀN TẠI AEONMALL TÂN PHÚ CELADON
02 15 [Thứ năm]
Sự kiện
RƯỚC LỘC TÀI ĐẦU NĂM CÙNG AEONMALL TÂN PHÚ
Sự kiện
RỰC RỠ SẮC HƯƠNG TẾT BA MIỀN TẠI AEONMALL TÂN PHÚ CELADON
02 16 [Thứ sáu]
Sự kiện
RƯỚC LỘC TÀI ĐẦU NĂM CÙNG AEONMALL TÂN PHÚ
Sự kiện
RỰC RỠ SẮC HƯƠNG TẾT BA MIỀN TẠI AEONMALL TÂN PHÚ CELADON
02 17 [Thứ bảy]
Sự kiện
RƯỚC LỘC TÀI ĐẦU NĂM CÙNG AEONMALL TÂN PHÚ
Sự kiện
RỰC RỠ SẮC HƯƠNG TẾT BA MIỀN TẠI AEONMALL TÂN PHÚ CELADON
Cỡ chữ
S
M
L
bar
BẢNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
BẢNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
MEMBER DAY
MEMBER DAY
thuê sảnh
thuê sảnh
floorguide
floorguide
bus info
bus info
job oppoptunities
job oppoptunities
Consumer's feedback
Consumer's feedback
parking
parking
CSR
CSR
bar
AEON
AEON
AEON MALL Vietnam
AEON MALL Vietnam
aeonmall-binhduongcanary
aeonmall-binhduongcanary
aeonmall binhtan
aeonmall binhtan
Long Biên
Long Biên
  • facebook