Lịch tổ chức sự kiện

  • Tháng 9/2018
Chủ nhật Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy 1
Chủ nhật 2 Thứ hai 3 Thứ ba 4 Thứ tư 5 Thứ năm 6 Thứ sáu 7 Thứ bảy 8
Chủ nhật 9 Thứ hai 10 Thứ ba 11 Thứ tư 12 Thứ năm 13 Thứ sáu 14 Thứ bảy 15
Chủ nhật 16 Thứ hai 17 Thứ ba 18 Thứ tư 19 Thứ năm 20 Thứ sáu 21 Thứ bảy 22
Chủ nhật 23 Thứ hai 24 Thứ ba 25 Thứ tư 26 Thứ năm 27 Thứ sáu 28 Thứ bảy 29
Chủ nhật 30 Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Lịch sự kiện
09 21 [Thứ sáu]
Sự kiện
QUÀ TẶNG KHUYẾN MÃI MÙA TRUNG THU KHI MUA SẮM TẠI AEON MALL TÂN PHÚ CELADON
Sự kiện
VUI TRUNG THU TẠI AEON MALL TÂN PHÚ CELADON: DÒNG CỔ TÍCH ĐÊM TRĂNG!
Sự kiện
"ĐI AEON MÙA MƯA, GRAB NHIỆT TÌNH ĐÓN ĐƯA"
09 22 [Thứ bảy]
Sự kiện
QUÀ TẶNG KHUYẾN MÃI MÙA TRUNG THU KHI MUA SẮM TẠI AEON MALL TÂN PHÚ CELADON
Sự kiện
VUI TRUNG THU TẠI AEON MALL TÂN PHÚ CELADON: DÒNG CỔ TÍCH ĐÊM TRĂNG!
Sự kiện
"ĐI AEON MÙA MƯA, GRAB NHIỆT TÌNH ĐÓN ĐƯA"
09 23 [Chủ nhật]
Sự kiện
QUÀ TẶNG KHUYẾN MÃI MÙA TRUNG THU KHI MUA SẮM TẠI AEON MALL TÂN PHÚ CELADON
Sự kiện
VUI TRUNG THU TẠI AEON MALL TÂN PHÚ CELADON: DÒNG CỔ TÍCH ĐÊM TRĂNG!
Sự kiện
"ĐI AEON MÙA MƯA, GRAB NHIỆT TÌNH ĐÓN ĐƯA"
09 24 [Thứ hai]
Sự kiện
QUÀ TẶNG KHUYẾN MÃI MÙA TRUNG THU KHI MUA SẮM TẠI AEON MALL TÂN PHÚ CELADON
Sự kiện
VUI TRUNG THU TẠI AEON MALL TÂN PHÚ CELADON: DÒNG CỔ TÍCH ĐÊM TRĂNG!
Sự kiện
"ĐI AEON MÙA MƯA, GRAB NHIỆT TÌNH ĐÓN ĐƯA"
09 25 [Thứ ba]
Sự kiện
"ĐI AEON MÙA MƯA, GRAB NHIỆT TÌNH ĐÓN ĐƯA"
09 26 [Thứ tư]
Sự kiện
"ĐI AEON MÙA MƯA, GRAB NHIỆT TÌNH ĐÓN ĐƯA"
09 27 [Thứ năm]
Sự kiện
"ĐI AEON MÙA MƯA, GRAB NHIỆT TÌNH ĐÓN ĐƯA"
09 28 [Thứ sáu]
Sự kiện
"ĐI AEON MÙA MƯA, GRAB NHIỆT TÌNH ĐÓN ĐƯA"
09 29 [Thứ bảy]
Sự kiện
"ĐI AEON MÙA MƯA, GRAB NHIỆT TÌNH ĐÓN ĐƯA"
09 30 [Chủ nhật]
Sự kiện
"ĐI AEON MÙA MƯA, GRAB NHIỆT TÌNH ĐÓN ĐƯA"
10 01 [Thứ hai]
Sự kiện
"ĐI AEON MÙA MƯA, GRAB NHIỆT TÌNH ĐÓN ĐƯA"
10 02 [Thứ ba]
Sự kiện
"ĐI AEON MÙA MƯA, GRAB NHIỆT TÌNH ĐÓN ĐƯA"
10 03 [Thứ tư]
Sự kiện
"ĐI AEON MÙA MƯA, GRAB NHIỆT TÌNH ĐÓN ĐƯA"
10 04 [Thứ năm]
Sự kiện
"ĐI AEON MÙA MƯA, GRAB NHIỆT TÌNH ĐÓN ĐƯA"
10 05 [Thứ sáu]
Sự kiện
"ĐI AEON MÙA MƯA, GRAB NHIỆT TÌNH ĐÓN ĐƯA"
10 06 [Thứ bảy]
Sự kiện
"ĐI AEON MÙA MƯA, GRAB NHIỆT TÌNH ĐÓN ĐƯA"
10 07 [Chủ nhật]
Sự kiện
"ĐI AEON MÙA MƯA, GRAB NHIỆT TÌNH ĐÓN ĐƯA"
10 08 [Thứ hai]
Sự kiện
"ĐI AEON MÙA MƯA, GRAB NHIỆT TÌNH ĐÓN ĐƯA"
10 09 [Thứ ba]
Sự kiện
"ĐI AEON MÙA MƯA, GRAB NHIỆT TÌNH ĐÓN ĐƯA"
10 10 [Thứ tư]
Sự kiện
"ĐI AEON MÙA MƯA, GRAB NHIỆT TÌNH ĐÓN ĐƯA"
10 11 [Thứ năm]
Sự kiện
"ĐI AEON MÙA MƯA, GRAB NHIỆT TÌNH ĐÓN ĐƯA"
10 12 [Thứ sáu]
Sự kiện
"ĐI AEON MÙA MƯA, GRAB NHIỆT TÌNH ĐÓN ĐƯA"
10 13 [Thứ bảy]
Sự kiện
"ĐI AEON MÙA MƯA, GRAB NHIỆT TÌNH ĐÓN ĐƯA"
10 14 [Chủ nhật]
Sự kiện
"ĐI AEON MÙA MƯA, GRAB NHIỆT TÌNH ĐÓN ĐƯA"
10 15 [Thứ hai]
Sự kiện
"ĐI AEON MÙA MƯA, GRAB NHIỆT TÌNH ĐÓN ĐƯA"
10 16 [Thứ ba]
Sự kiện
"ĐI AEON MÙA MƯA, GRAB NHIỆT TÌNH ĐÓN ĐƯA"
10 17 [Thứ tư]
Sự kiện
"ĐI AEON MÙA MƯA, GRAB NHIỆT TÌNH ĐÓN ĐƯA"
10 18 [Thứ năm]
Sự kiện
"ĐI AEON MÙA MƯA, GRAB NHIỆT TÌNH ĐÓN ĐƯA"
Cỡ chữ
S
M
L
VIDEO
VIDEO
bar
MEMBER DAY
MEMBER DAY
BẢNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
BẢNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
thuê sảnh
thuê sảnh
floorguide
floorguide
bus info
bus info
job oppoptunities
job oppoptunities
Consumer's feedback
Consumer's feedback
parking
parking
CSR
CSR
bar
AEON
AEON
AEON MALL Vietnam
AEON MALL Vietnam
aeonmall-binhduongcanary
aeonmall-binhduongcanary
aeonmall binhtan
aeonmall binhtan
Long Biên
Long Biên
  • facebook