Thông tin tuyển dụng

TRULY VIỆT

TRULY VIỆT

Tầng 1 / Thức ăn nước uống

Vị trí NHÂN VIÊN TỔ RỬA BÁT
Mô tả công việc Trao đổi khi phỏng vấn
Thời gian làm việc Ca sáng
Trao đổi khi phỏng vấn
Lương 25.000đ/ giờ
Bình luận Nữ tuổi 18-50
Cách thức ứng tuyển / Liên hệ Nguyễn Huỳnh Duy Nhật 0909465713

Cỡ chữ
S
M
L
VIDEO
VIDEO
bar
MEMBER DAY
MEMBER DAY
BẢNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
BẢNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
thuê sảnh
thuê sảnh
floorguide
floorguide
bus info
bus info
job oppoptunities
job oppoptunities
Consumer's feedback
Consumer's feedback
parking
parking
CSR
CSR
bar
AEON
AEON
AEON MALL Vietnam
AEON MALL Vietnam
aeonmall-binhduongcanary
aeonmall-binhduongcanary
aeonmall binhtan
aeonmall binhtan
Long Biên
Long Biên
  • facebook