X 9DVR

X 9DVR

Tầng 3 [18] Giải trí, dịch vụ các cứa hàng dành cho trẻ em & gia đình/

Trò chơi 9D thực tại ảo chất lượng 4K chuyển động 6 hướng đầu tiên tại Việt Nam.

Cỡ chữ
S
M
L
VIDEO
VIDEO
bar
MEMBER DAY
MEMBER DAY
BẢNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
BẢNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
thuê sảnh
thuê sảnh
floorguide
floorguide
bus info
bus info
job oppoptunities
job oppoptunities
Consumer's feedback
Consumer's feedback
parking
parking
CSR
CSR
bar
AEON
AEON
AEON MALL Vietnam
AEON MALL Vietnam
aeonmall-binhduongcanary
aeonmall-binhduongcanary
aeonmall binhtan
aeonmall binhtan
Long Biên
Long Biên
  • facebook