Liên hệ

Tel 08 62887733
Fax 08 62692017
Vị trí 30 Bờ Bao Tân Thắng, P. Sơn Kỳ, Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
E-mail celadon.cs@aeonmall-vn.com
Tel 08 62887733
Fax 08 62692017
Vị trí 30 Bờ Bao Tân Thắng, P. Sơn Kỳ, Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
E-mail celadon.cs@aeonmall-vn.com
Cỡ chữ
S
M
L
floorguide
floorguide
bus info
bus info
job oppoptunities
job oppoptunities
Consumer's feedback
Consumer's feedback
parking
parking
bar
AEON
AEON
aeonmall-binhduongcanary
aeonmall-binhduongcanary
aeonmall binhtan
aeonmall binhtan
Long Biên
Long Biên
bar
  • facebook