Bảng Thông Tin Điện Tử

Số lượng: 12
Vị trí: 9
Kích thước: 65 inches
Hình thức: hình ảnh và video

Màn hình ngang:

Tỉ lệ: 16:9
Độ phân giải: 1920 x 1080 px
Hình thức: hình ảnh và video

Màn hình khổ dọc:

Tỉ lệ: 9:16
Độ phân giải: 1080 x 1920px
Hình thức: hình ảnh và video

Vị trí

Tần suất

THỜI GIANLẦN
1 ngày 144
1 tuần 1008
2 tuần 2016
4 tuần 4032

* Thông tin trên chỉ là dự kiến và có thể thương lượng trong trường hợp cửa hàng có nhu cầu tăng số lần phát sóng

Thông tin liên hệ

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ phòng Marketing – (028) 62887733 nhánh 107

Số lượng: 12
Vị trí: 9
Kích thước: 65 inches
Hình thức: hình ảnh và video

Màn hình ngang:

Tỉ lệ: 16:9
Độ phân giải: 1920 x 1080 px
Hình thức: hình ảnh và video

Màn hình khổ dọc:

Tỉ lệ: 9:16
Độ phân giải: 1080 x 1920px
Hình thức: hình ảnh và video

Vị trí

Tần suất

THỜI GIANLẦN
1 ngày 144
1 tuần 1008
2 tuần 2016
4 tuần 4032

* Thông tin trên chỉ là dự kiến và có thể thương lượng trong trường hợp cửa hàng có nhu cầu tăng số lần phát sóng

Thông tin liên hệ

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ phòng Marketing – (028) 62887733 nhánh 107

Cỡ chữ
S
M
L
VIDEO
VIDEO
bar
MEMBER DAY
MEMBER DAY
BẢNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
BẢNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
thuê sảnh
thuê sảnh
floorguide
floorguide
bus info
bus info
job oppoptunities
job oppoptunities
Consumer's feedback
Consumer's feedback
parking
parking
CSR
CSR
bar
AEON
AEON
AEON MALL Vietnam
AEON MALL Vietnam
aeonmall-binhduongcanary
aeonmall-binhduongcanary
aeonmall binhtan
aeonmall binhtan
Long Biên
Long Biên
  • facebook