Chính sách bảo mật thông tin này (“Chính Sách”) nhằm đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của Người dùng trong quá trình tham gia đăng ký tài khoản, truy cập và sử dụng các tính năng trên Ứng dụng di động SPORTIVE MALL (sau đây gọi là “Ứng dụng SPORTIVE MALL” hoặc “Ứng dụng”) của Công ty TNHH AEON Việt Nam, trụ sở tại số 30 đường Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi là “Công ty”).
Chính sách này mô tả cách thức Công ty thu thập, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng, chia sẻ, kiểm tra, cập nhật và bảo vệ thông tin cá nhân của Người dùng. Việc Người dùng tham gia đăng ký tài khoản, truy cập và sử dụng Ứng dụng SPORTIVE MALL được hiểu là Người dùng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính sách (nếu có).

1. THÔNG TIN THU THẬP

Khi Người dùng đăng ký mở tài khoản và sử dụng Ứng dụng SPORTIVE MALL, tùy từng thời điểm, Công ty sẽ thu thập các thông tin cần thiết cho việc thực hiện đăng ký tài khoản và các thông tin khác trong quá trình truy cập, sử dụng Ứng dụng (sau đây gọi chung là “Thông tin Người dùng”), để Công ty có thể định danh, xác minh thông tin Người dùng cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo quyền lợi cho Người dùng và các bên có liên quan.
Các thông tin này bao gồm nhưng không giới hạn:
Thông tin cá nhân của Người dùng như: họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, email, số điện thoại, địa chỉ nơi cư trú, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, v.v.
Thông tin pháp nhân thực hiện khuyến mại: tên pháp nhân, địa chỉ đăng ký, email, mật khẩu đăng nhập, mã số thuế, tài khoản thanh toán… tùy thuộc theo yêu cầu phù hợp với luật định;
Thông tin sản phẩm: tên, loại sản phẩm, mô tả sản phẩm, chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa của sản phẩm,…tùy thuộc theo yêu cầu phù hợp với luật định.

2. Tiếp cận và chỉnh sửa Thông tin Người dùng

Người dùng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản cá nhân và kiểm tra, chỉnh sửa thông tin, hoặc yêu cầu Công ty thực hiện việc này.

3. Mục đích thu thập, phạm vi sử dụng thông tin và chia sẻ thông tin

Công ty sử dụng Thông tin Người dùng bao gồm nhưng không giới hạn trong phạm vi mục đích sau đây:
– Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, tiện ích cho Người dùng dựa trên nhu cầu và các thói quen của Người dùng khi truy cập và sử dụng Ứng dụng SPORTIVE MALL;
– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Người dùng và Ứng dụng SPORTIVE MALL;
– Gửi các thông báo, trao đổi thông tin giữa Người dùng với Công ty, các website, ứng dụng khác của Công ty hoặc ngược lại;
– Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của Người dùng hoặc các hoạt động giả mạo nhận dạng của Người dùng trên Ứng dụng SPORTIVE MALL;
– Liên lạc, hỗ trợ liên lạc và giải quyết với Người dùng trong những trường hợp cần thiết.
Ngoài ra, Công ty có thể chia sẻ Thông tin Người dùng cho các mục đích sau:
– Nghiên cứu thị trường và làm báo cáo phân tích: Công ty có thể sử dụng Thông tin Người dùng để nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của Người dùng (ví dụ độ tuổi trung bình, khu vực địa lý, v.v.), thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê. Ngoài ra, Công ty có thể chia sẻ Thông tin Người dùng cho các đối tác, đại lý và nhà thầu phụ của Công ty để làm công tác phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ Người dùng. Công ty cũng có thể trao đổi Thông tin Người dùng với bên thứ ba cho mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng.
– Trao đổi Thông tin Người dùng với các công ty khác cùng thuộc Tập đoàn AEON và các đối tác có ký kết thỏa thuận liên kết chăm sóc Người dùng với Công ty. Việc chia sẻ này giúp Công ty có thể cung cấp cho Người dùng thông tin về các sản phẩm, dịch vụ và vấn đề khác mà Người dùng có thể quan tâm, giúp tăng thêm chất lượng dịch vụ, hoặc vì các lý do quản trị khác. Trong trường hợp các công ty trong Tập đoàn AEON và đối tác của Công ty được cấp quyền truy cập Thông tin Người dùng, họ sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định được mô tả trong Chính sách này.
Công ty không cung cấp Thông Tin Người dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc đã được Người dùng đồng ý theo các điều khoản trong Chính sách này.
Ngoài các trường hợp Công ty có quyền chia sẻ, cung cấp thông tin cho bên thứ ba được đề cập trong Chính sách này, Công ty sẽ có thông báo cụ thể cho Người dùng khi cần tiết lộ Thông Tin Người dùng cho một bên khác nằm ngoài các mục đích nói trên. Trong trường hợp này, Công ty cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin Người dùng khi được sự đồng ý của Người dùng.

4. Lưu giữ và bảo mật thông tin

Thông tin Người dùng sẽ được lưu trữ và đảm bảo bảo mật cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Người dùng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ.

5. Cam kết bảo mật Thông tin Người dùng

Thông tin cá nhân của Người dùng trên Ứng dụng SPORTIVE MALL được Công ty cam kết bảo mật theo quy định tại chính sách này. Việc thu thập và sử dụng Thông tin Người dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Người dùng như quy định tại Mục 3 Chính sách này hoặc trường hợp khác mà pháp luật có quy định.
Bảo mật mọi thông tin trao đổi/ giao dịch trực tuyến của Người dùng tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Công ty (nếu có).
Công ty có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép Thông tin Người dùng. Tùy từng thời điểm, Công ty sẽ phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho Thông tin Người dùng khi Người dùng đăng ký mở tài khoản, truy cập, sử dụng các tính năng của Ứng dụng SPORTIVE MALL. Khi thu thập dữ liệu, Thông tin Người dùng được lưu giữ và được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa (firewall), các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu.
Công ty không cho phép các bên thứ ba theo dõi hoặc thu thập Thông tin Người dùng trên Ứng dụng SPORTIVE MALL, trừ trường hợp được sự đồng ý của Người dùng như quy định tại Mục 3 Chính sách này.
Công ty cam kết sẽ không mặc định buộc Người dùng phải sử dụng các dịch vụ đính kèm khi cài đặt và sử dụng ứng dụng của mình.
Người dùng có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản và mật khẩu truy cập trên Ứng dụng SPORTIVE MALL cho bên nào khác. Trường hợp Người dùng tiết lộ thông tin dẫn đến thiệt hại, Công ty sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với tất cả những vấn đề phát sinh.
Công ty không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi Người dùng truy cập vào Ứng dụng SPORTIVE MALL từ các website khác không phải là website chính thức của Công ty hoặc website chính thức của các công ty cùng Tập đoàn AEON. Người dùng tuyệt đối không được có bất kỳ hành vi sử dụng công cụ, chương trình để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của Ứng dụng SPORTIVE MALL, cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của Ứng dụng SPORTIVE MALL, cũng như các hành vi mà pháp luật Việt Nam nghiêm cấm. Trong trường hợp phát hiện Người dùng có hành vi cố tình giả mạo, gian lận, phát tán các thông tin trái phép, v.v. Công ty có toàn quyền chuyển Thông tin Người dùng cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

6. Sử dụng Cookie

Công ty cung cấp các tập tin cookie hoặc các công nghệ tương tự, nhằm thu thập các thông tin như: lịch sử truy cập, các lựa chọn của Người dùng khi truy cập và sử dụng tính năng của Ứng dụng SPORTIVE MALL, v.v. nhằm tăng trải nghiệm bảo mật và giúp Công ty hiểu rõ nhu cầu, sở thích của Người dùng để có thể cung cấp dịch vụ tốt hơn.

7. Liên hệ, giải quyết thắc mắc, khiếu nại

Trường hợp Người dùng cần khiếu nại về vấn đề bảo mật thông tin cá nhân hoặc có bất kỳ vấn đề nào khác cần được hỗ trợ, hãy gọi đến số hotline: AEON MALL Tân Phú Celadon: (028) 6288 77 33
hoặc gửi email đến địa chỉ: Celadon.marketing@aeonmall-vn.com
Khi tiếp nhận yêu cầu từ Người dùng, Bộ phận phụ trách có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh và giải quyết kịp thời cho Người dùng. Thời gian xử lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân của Người dùng là 15 ngày.