Cửa hàng tương tự


HOÀNG YẾN HOTPOT

Tầng 3 [T29,30]

Ẩm Thực


CRYSTAL JADE

Tầng 3 [T23,35]

Ẩm Thực


BAMBOO DIMSUM

Tầng 2 [SF14]

Ẩm Thực


PAPAXOT

Tầng 2 [SF1-2]

Ẩm Thực


HOÀNG YẾN BUFFET

Tầng 3 [T32]

Ẩm Thực