Cửa hàng tương tự


PEPPER LUNCH

Tầng 3 [T24]

Ẩm Thực


BAMBOO DIMSUM

Tầng 2 [SF14]

Ẩm Thực


CAFÉ DE BODYFRIEND

Tầng 1 [F61]

Ẩm Thực


THAIEXPRESS

Tầng 3 [T40]

Ẩm Thực


BREADTALK

Tầng trệt [G27]

Ẩm Thực