Cửa hàng tương tự


USHI MANIA

Tầng 3 [T26]

Ẩm Thực


MR NOODLE

Tầng 2 [SF13]

Ẩm Thực


SUSHI KEI

Tầng 3 [T25]

Ẩm Thực


PIZZA HUT

Tầng trệt [G24]

Ẩm Thực


CHẢO CÁ

Tầng 3 [T29,30]

Ẩm Thực