Cửa hàng tương tự


GYU KAKU

Tầng 1 [F26]

Ẩm Thực


HOÀNG GIA

Tầng 2 [SF15]

Ẩm Thực


BREADTALK

Tầng trệt [G27]

Ẩm Thực


HOÀNG YẾN HOTPOT

Tầng 3 [T29,30]

Ẩm Thực