Cửa hàng tương tự


SUKIYA

Tầng 1 [F24]

Ẩm Thực


PAPAXOT

Tầng 2 [SF1]

Ẩm Thực


MC DONALD’S

Tầng trệt [G28]

Ẩm Thực


FOODEE RESTOP

Tầng 3 [T36]

Ẩm Thực


MÓN HUẾ

Tầng 3 [T40]

Ẩm Thực