Chiến dịch

19/04/2019 30/09/2019

HAPPY LUNCH TIME– KHUNG GIỜ VÀNG CHO BỮA TRƯA TRỌN VẸN

 MÓN HUẾ
 Chiến dịch
08/06/2019  

FAMILY TIME – BỮA TỐI GIA ĐÌNH

 MÓN HUẾ
 Chiến dịch
15/07/2019 30/09/2019

ĂN CHAY VÌ SỨC KHỎE

 MÓN HUẾ
 Chiến dịch