Giới thiệu bảng thông tin điện tử

Bảng Thông Tin Điện Tử

Tổng số lượng: 21
Vị trí:  

  • Tầng trệt: 9 (8 màn hình dọc 2 mặt, 1 màn hình ngang)
  • Tầng 1: 5 (màn hình ngang)
  • Tầng 2: 6 (màn hình ngang)
  • Tầng 3: 1 (màn hình ngang)

Kích thước: 65 inches
Hình thức: hình ảnh và video

 

Màn hình khổ ngang:

Tỉ lệ: 16:9
Độ phân giải: 1920×1080 pixel
Hình thức: hình ảnh và video

 

Màn hình khổ dọc:

Tỉ lệ: 9:16
Độ phân giải: 1080×1920 pixel
Hình thức: hình ảnh 

 

Vị trí

 

 

 

 

Tần suất

THỜI GIAN LẦN
1 ngày 144
1 tuần 1008
2 tuần 2016
4 tuần 4032

*Thông tin trên chỉ là dự kiến và có thể thương lượng trong trường hợp cửa hàng có nhu cầu tăng số lần phát sóng. 

 

Thông tin liên hệ

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ phòng Marketing – (028) 62887733 ext 101.