CHIẾN DỊCH GO ZERO WASTE

Hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường, Bobapop sẽ cho ra mắt 3 bộ sản phẩm:

“BOBA Go Zero Waste”
Ngày 18/05/2019: Ra mắt sản phẩm : “Boba Special ToteBag”
Giá bán lẻ : 65.000 VNĐ.
Với hóa đơn từ 150.000 VNĐ tặng 1 túi Tote Bag.
“Go Zero Waste.”
Ngày 08/06/2019: Ra mắt sản phẩm : “Boba Combo Straws”.
Giá sản phẩm : Gồm túi vải đựng ống hút + bộ ống hút bằng inox : 75.000 VNĐ.
Với hóa đơn từ 200.000 VNĐ tặng 1 túi vải đựng ống hút + bộ ống hút bằng inox
“Go Zero Waste”
Ngày 06/07/2019: Ra mắt sản phẩm : “Boba New Cup”
Giá sản phẩm : 1 ly nhựa + 1 ống hút nhựa : 145.000 VNĐ.
Với từ hóa đơn 300.000 VNĐ tặng 1 ly nhựa + 1 ống hút nhựa.
=> Sử dụng sản phẩm để đựng nước, giảm 2.000 VNĐ/ 1 sản phẩm.