Sự kiện khác

08/06/2023 07/07/2023

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO | 7:30 – 10:30 |08.06 ...

  Sự kiện
  AEON HALL - TẦNG 3
21/05/2023 21/05/2023

[THÔNG BÁO KHẨN] CHUYỂN ĐỔI THỜI GIAN THI COSPLAY ...

  Sự kiện
  SẢNH TÂY - TẦNG TRỆT
27/05/2023 05/06/2023

NGÀY HỘI XANH 2023

  Sự kiện
  Tầng 1 (Đội diện DECATHLON)