Sự kiện khác

27/05/2023 27/05/2023

CÙNG SUSHI KEI AEON MALL TÂN PHÚ CELADON BẮT ...

  Sự kiện
  SUSHI KEI - TẦNG 3
21/05/2023 21/05/2023

[THÔNG BÁO KHẨN] CHUYỂN ĐỔI THỜI GIAN THI COSPLAY ...

  Sự kiện
  SẢNH TÂY - TẦNG TRỆT
27/05/2023 05/06/2023

NGÀY HỘI XANH 2023

  Sự kiện
  Tầng 1 (Đội diện DECATHLON)