Sự kiện khác

08/06/2023 07/07/2023

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO | 7:30 – 10:30 |08.06 ...

  Hoạt động cộng đồng
  AEON HALL - TẦNG 3 - AEON MALL Tân Phú Celadon
22/10/2022 22/11/2022

TIẾP BƯỚC ĐẾN TRƯỜNG CÙNG AEON BICYCLE

  Hoạt động cộng đồng
  AEON Bicycle - tầng trệt
14/08/2022 08/09/2022

CHINH PHỤC THỬ THÁCH CÙNG TAPU

  Hoạt động cộng đồng, Sự kiện