Sự kiện khác

27/05/2023 27/05/2023

CÙNG SUSHI KEI AEON MALL TÂN PHÚ CELADON BẮT ...

  Sự kiện
  SUSHI KEI - TẦNG 3
08/06/2023 07/07/2023

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO | 7:30 – 10:30 |08.06 ...

  Sự kiện
  AEON HALL - TẦNG 3
27/05/2023 05/06/2023

NGÀY HỘI XANH 2023

  Sự kiện
  Tầng 1 (Đội diện DECATHLON)