Bộ sưu tập

Gian hàng Sự kiện

THỰC ĐƠN MEIWEI

MEIWEI
Tầng 3

THỰC ĐƠN DOOKKI

DOOKKI
Tầng 3

THỰC ĐƠN THE PIZZA COMPANY

THE PIZZA COMPANY
Tầng 3

MENU KING BBQ

KING BBQ
Tầng 3

THỰC ĐƠN AL FRESCO'S

AL FRESCO’S
Tầng 3

THỰC ĐƠN DAIRY QUEEN

DAIRY QUEEN
Tầng trệt

THỰC ĐƠN BREADTALK

BREADTALK
Tầng trệt

THỰC ĐƠN KICHI KICHI

KICHI KICHI
Tầng 3

THỰC ĐƠN THAI EXPRESS

THAI EXPRESS
Tầng 3

THỰC ĐƠN KHAO LAO

KHAO LAO
Tầng 3

THỰC ĐƠN HOTPOT STORY

HOTPOT STORY
Tầng 3

THỰC ĐƠN PIZZA 4P'S

PIZZA 4 P's
Tầng trệt