heading

Tuyển dụng

TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

Toàn thời gian / Bán thời gian
HOA DELI
Từ 18/06/2024 đến 31/07/2024
TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ, PHỤ BẾP

TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ, PHỤ BẾP

Toàn thời gian
THAI EXPRESS
Từ 18/06/2024 đến 31/07/2024
TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ, BẾP

TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ, BẾP

Toàn thời gian / Bán thời gian
AL FRESCO'S
Từ 18/06/2024 đến 31/07/2024
TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ, CASHIER, BẾP

TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ, CASHIER, BẾP

Toàn thời gian / Bán thời gian
PAPA XỐT
Từ 18/06/2024 đến 31/07/2024
TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

Toàn thời gian / Bán thời gian
KOI THÉ
Từ 18/06/2024 đến 31/07/2024
TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ PART - TIME

TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ PART - TIME

Bán thời gian
KHAO LAO
Từ 18/06/2024 đến 31/07/2024
TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤ BẾP, TỔ RỬA

TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤ BẾP, TỔ RỬA

Toàn thời gian / Bán thời gian
HOTPOT STORY
Từ 18/06/2024 đến 31/07/2024
TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

Toàn thời gian
COUPLE TX
Từ 18/06/2024 đến 31/07/2024
TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

Toàn thời gian
KOHNAN
Từ 18/06/2024 đến 31/07/2024
TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

Toàn thời gian / Bán thời gian
MARIE LUCIE
Từ 18/06/2024 đến 31/07/2024