Thông tin phòng hội nghị - AEON HALL

Sơ đồ vị trí phòng Hội Nghị tại tầng 3

Phòng Hội Nghị khi chưa set up

Thời gian thuê

12 giờ hoặc 24 giờ/gói tính từ lúc nhận bàn giao đến lúc trao trả mặt bằng (bao gồm cả thời gian set up). 

Một số layout sắp xếp bàn ghế khi có sự kiện

 

Thông tin liên hệ

Để biết thêm chi tiết về các thông tin thuê Phòng Hội Nghị AEON HALL, xin vui lòng liên hệ:

Phòng Marketing – (028) 62887733 ext 106.

Mail: [email protected]