Chính sách bảo mật thông tin này (“Chính Sách”) nhằm đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của Người dùng trong quá trình tham gia đăng ký tài khoản, truy cập và sử dụng các tính năng trên Ứng dụng di động AEONMALL Vietnam (sau đây gọi là “Ứng dụng AEONMALL Vietnam” hoặc “Ứng dụng”) của Công ty TNHH AEON MALL Việt Nam, trụ sở tại Tầng 3, Văn phòng phía Đông, AEONMALL Long Biên, số 27 đường Cổ Linh, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam (sau đây gọi là “Công ty”).
Chính sách này mô tả cách thức Công ty thu thập, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng, chia sẻ, kiểm tra, cập nhật và bảo vệ thông tin cá nhân của Người dùng. Việc Người dùng tham gia đăng ký tài khoản, truy cập và sử dụng Ứng dụng AEONMALL Vietnam được hiểu là Người dùng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính sách (nếu có).

Chính sách
Bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin này (“Chính Sách”) được sử dụng với mục đích giúp người dùng hiểu rõ những thông tin mà Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam (Sau đây gọi là “AEONMALL Vietnam” hoặc “chúng tôi”) thu thập và đảm bảo an toàn thông tin cá nhân cho người dùng khi truy cập và/hoặc sử dụng ứng dụng di động của công ty TNHH AEONMALL Việt Nam (“Ứng dụng điện thoại của AEONMALL Vietnam”).

Người dùng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho chúng tôi về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật của bên thứ ba về việc sử dụng Ứng dụng điện thoại của AEONMALL Vietnam để có biện pháp giải quyết phù hợp.

1. Cách thức, mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Người dùng khi sử dụng Ứng dụng điện thoại của AEONMALL Vietnam có thể được yêu cầu cung cấp các thông tin như: Họ tên, email, số điện thoại, mật khẩu đăng nhập và các thông tin khác khi đăng ký tài khoản để chúng tôi có thể định danh, xác minh thông tin, hỗ trợ, liên hệ và trao đổi thông tin với người dùng trong quá trình cung cấp dịch vụ.

Theo yêu cầu của chúng tôi, người dùng cần cam kết rằng các thông tin cung cấp cho ứng dụng là đúng, chính xác và đầy đủ với những nội dung tại thời điểm được yêu cầu. Khi đồng ý cung cấp những thông tin đã nêu trên thì chúng tôi hiểu rằng người dùng đã đồng ý để chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin đó theo mục đích và phạm vi nêu tại Chính Sách này. Những sai lệch về thông tin có thể sẽ ảnh hưởng tới quyền lợi của bạn và chúng tôi sẽ không chiu trách nhiệm trong những trường hợp đó.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

AEONMALL Vietnam sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để phục vụ các mục đích:

 • Cung cấp các dịch vụ/tiện ích phù hợp đến từng người dùng
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa người dùng và AEONMALL Vietnam để người dùng theo dõi quá trình trao đổi thông tin này và để thông báo rằng AEONMALL Vietnam đã ghi nhận những thông tin đó
 • Liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt.
 • Xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Ứng dụng đi động của AEONMALL Vietnam
 • Cho mục đích tiếp thị và quảng cáo.
  – Để gửi đến người dùng các thông tin về chương trình khuyến mại, hoạt động, sự kiện đang và sắp diễn ra của AEONMALL Vietnam và/ hoặc bên liên kết và/ hoặc đối tác của chúng tôi qua hình thức email hoặc tin nhắn.
  – Để giúp chúng tôi tiến hành tiếp thị và quảng cáo.
 • Bất kỳ mục đích nào mà đã được người dùng đồng ý
 • AEONMALL Việt Nam có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân của người dùng khi có yêu cầu từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Để thực hiện các mục đích nêu trên, chúng tôi sẽ xem xét chia sẻ thông tin với các công ty đối tác của AEONMALL Vietnam. Thông tin có thể được chia sẻ cho bên thứ ba mà chúng tôi hợp tác để phát triển Ứng dụng di động của AEONMALL Việt Nam. Tuy nhiên, trong trường hợp này, chúng tôi sẽ cố gắng để đảm bảo người nhận không thể lợi dụng thông tin của người dùng để thực hiện các mục đích vượt quá phạm vi sử dụng mà người dùng đã cho phép, chúng tôi cũng sẽ đảm bảo họ sẽ không sử dụng những thông tin này vào những mục đích trái phép

3. Lưu trữ thông tin và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ theo quy định pháp luật hoặc bởi người dùng. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của người dùng sẽ được bảo mật trên máy chủ của AEON MALL Vietnam và máy chủ của Chương trình Khách hàng Thân thiết AEON MALL Vietnam. Người dùng có quyền sử dụng các dịch vụ và tiện ích đươc cung cấp bởi Ứng dụng di động của AEONMALL Vietnam, thay đổi, cập nhật, xóa bỏ thông tin cá nhân đã cung cấp trên hệ thống dữ liệu của Ứng dụng di động của AEONMALL Vietnam bằng cách đăng nhập vào tài khoản cá nhân.

Người dùng có quyền gửi khiếu nại đến địa chỉ website https://www.aeonmall-vietnam.com/ hoặc thông qua Ứng dụng di động của AEONMALL Vietnam. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin; trường hợp đúng như phản ánh của người dùng, tùy theo mức độ, AEONMALL Việt Nam sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

4. Đường liên kết đến bên thứ ba

Ứng dụng điện thoại của AEONMALL Vietnam có thể chứa đường liên kết đến các trang web, ứng dụng của bên thứ ba và dịch vụ trực tuyến không do AEONMALL Vietnam sở hữu hoặc kiểm soát. AEONMALL Vietnam không kiểm soát và không có trách nhiệm đối với những trang web và ứng dụng trực tuyến này. Hãy lưu ý khi rời khỏi Ứng dụng di động của Aeonmall. Người dùng được khuyến nghị đọc kỹ các điều khoản và chính sách của từng trang web, ứng dụng và dịch vụ trực tuyến của bên thứ ba mà bạn truy cập.

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân người dùng

Thông tin cá nhân của khách hàng trên Ứng dụng di động AEONMALL Vietnam được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của ứng dụng. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi người dùng ngoài mục đích đã nêu tại chính sách bảo mật thông tin này chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người dùng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của người dùng khi không có sự cho phép đồng ý từ người dùng ngoại trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc đã được người dùng đồng ý dựa trên những điều khoản trong chính sách này.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân người dùng, AEONMALL Vietnam sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho người dùng được biết.

Để Ban quản lý AEONMALL Việt Nam có thể giải quyết các yêu cầu/khiếu nại của các cá nhân/tổ chức thì khi liên hệ với chúng tôi, người dùng vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, điện thoại… và chịu trách nhiệm về những thông tin trên. Ban quản lý AEONMALL Vietnam không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của người dùng đó cung cấp khi liên hệ ban đầu là không chính xác.

6. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Trường hợp Người dùng cần khiếu nại về vấn đề bảo mật thông tin cá nhân hoặc có bất kỳ vấn đề nào khác cần được hỗ trợ, hãy gọi đến số hotline: AEON MALL Tân Phú Celadon: (028) 6288 77 33
hoặc gửi email đến địa chỉ: celadon.marketing@aeonmall-vn.com
Khi tiếp nhận yêu cầu từ Người dùng, Bộ phận phụ trách có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh và giải quyết kịp thời cho Người dùng. Thời gian xử lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân của Người dùng là 15 ngày.

7. Cập nhật

Trong quá trình cập nhật ứng dụng, các Chính Sách này có thể sẽ được cập nhật để thay thế cho các quy định và điều khoản ban đầu. Vui lòng truy cập ứng dụng phiên bản mới nhất để xem nội dung chi tiết của bản cập nhật.