TẶNG DÙ CHO KHÁCH

Thời gian
Từ 15/04/2024 đến 30/04/2024
Gian hàng
UMBRELLA
Vị trí
Tầng 1

Tặng 1 dù cho mỗi hóa đơn 5.000.000 vnd , áp dụng từ ngày 15.04.2024 đến khi hết quà tặng