THÔNG BÁO VỀ VIỆC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Thông báo từ Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam đến các Quý khách hàng đang sử dụng Ứng dụng di động của AEONMALL Việt Nam về việc xử lý dữ liệu cá nhân.

Kính gửi Quý khách hàng,

Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam (“AMVN”) xin trân trọng cám ơn Quý khách hàng đã sử dụng Ứng dụng di động của chúng tôi trong thời gian qua. Trong quá trình vận hành, tùy từng loại hình dịch vụ mà chúng tôi cung cấp, AMVN có thể thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng. AMVN xin được thông báo đến Người dùng về việc AMVN xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân (“BVDLCN”) được ban hành bởi Chính phủ.

AMVN cam kết đảm bảo an toàn và BVDLCN của Người dùng theo quy định của pháp luật Việt Nam. Để làm được điều đó, chúng tôi đã ban hành và cập nhật “Chính sách bảo mật và xử lý dữ liệu cá nhân” (“Chính sách”). Chính sách này là một phần không thể tách rời của các thỏa thuận, điều khoản và điều kiện chi phối mối quan hệ giữa AMVN và Người dùng.

Chính sách này bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

· Cách thức, mục đích và phạm vi thu thập Dữ liệu cá nhân;

· Phạm vi sử dụng Dữ liệu cá nhân;

· Lưu trữ, xử lý, chỉnh sửa và xóa Dữ liệu cá nhân;

· Đường liên kết đến bên thứ ba;

· Trò chơi ngắn;

· Quyền và nghĩa vụ của người dùng liên quan đến Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi kiểm soát, xử lý;

· Địa chỉ của đơn vị kiểm soát và xử lý Dữ liệu cá nhân;

· Cam kết bảo mật Dữ liệu cá nhân của người dùng;

· Cập nhật. Quý khách vui lòng tham khảo Chính sách chi tiết tại đây.

Trường hợp Quý khách có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách bảo mật và xử lý thông tin này hoặc bất kỳ thắc mắc nào khác liên quan đến cách chúng tôi quản lý, bảo vệ và / hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại và địa chỉ email dưới đây:

· Hotline: 024 3944 9815 (ext. 145)

· Email: nbs@aeonmall-vn.com

Trân trọng,

Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam