Tin tức mới

DANH SÁCH CÁC CỬA HÀNG ÁP DỤNG AEON MALL E-VOUCHER

Từ tháng 3, hãy cùng đến với siêu phẩm mới vừa xuất hiện tại AEON MALL Tân Phú Celadon - AEON MALL E-VOUCHER
12/03/2024

SAMSUNG ĐÃ CÓ MẶT TẠI AEON MALL TÂN PHÚ CELADON

SAMSUNG ĐÃ CÓ MẶT TẠI AEON MALL TÂN PHÚ CELADON
06/02/2024

[THÔNG BÁO] CÁC KÊNH TUYỂN DỤNG CHÍNH THỨC CỦA AEONMALL VIỆT NAM

[THÔNG BÁO] CÁC KÊNH TUYỂN DỤNG CHÍNH THỨC CỦA AEONMALL VIỆT NAM
06/02/2024

AEONESHOP MỪNG SINH NHẬT, THAY DIỆN MẠO – ĐÓN HÀNH TRÌNH MỚI

AEONESHOP MỪNG SINH NHẬT, THAY DIỆN MẠO – ĐÓN HÀNH TRÌNH MỚI
10/10/2023

[THÔNG BÁO] LỊCH HOẠT ĐỘNG TẾT DƯƠNG LỊCH 2024

[THÔNG BÁO] LỊCH HOẠT ĐỘNG TẾT DƯƠNG LỊCH 2024
28/12/2023

[KHAI TRƯƠNG CỬA HÀNG MỚI] SUNNIES STUDIO CHÍNH THỨC CÓ MẶT TẠI AEON MALL TÂN PHÚ CELADON

[KHAI TRƯƠNG CỬA HÀNG MỚI] SUNNIES STUDIO CHÍNH THỨC CÓ MẶT TẠI AEON MALL TÂN PHÚ CELADON
28/12/2023

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN
01/05/2023

MUA SẮM MÊ SAY NGẤT NGÂY ƯU ĐÃI

MUA SẮM MÊ SAY NGẤT NGÂY ƯU ĐÃI
27/01/2024

[THÔNG BÁO] HẠN CHÓT ĐỔI XU TÍCH LUỸ NĂM 2022

[THÔNG BÁO] HẠN CHÓT ĐỔI XU TÍCH LUỸ NĂM 2022
01/06/2023

HƯỚNG DẪN MƯỢN XE NÔI – XE LĂN

HƯỚNG DẪN MƯỢN XE NÔI – XE LĂN
27/01/2024

[COMING SOON] CHÀO MỪNG CỬA HÀNG MỚI

[COMING SOON] CHÀO MỪNG CỬA HÀNG MỚI
27/01/2024

KHAI TRƯƠNG SIAM SUGAR – BOAT NOODLE – CHILLI THÁI

KHAI TRƯƠNG SIAM SUGAR – BOAT NOODLE – CHILLI THÁI
26/11/2023