Danh sách gian hàng

HOTPOT STORY

Tầng trệt
Ẩm thực

AL FRESCO'S

Tầng 3
Ẩm thực

BA DỪA

Tầng 2
Ẩm thực

QUÁN MỘC

Tầng 2
Ẩm thực

IGELATO

Ẩm thực
Tích xu

GUO STEAK

Tầng 2
Ẩm thực
Mới
Tích xu

PHIN DELI

Tầng 1
Ẩm thực
Tích xu

LUCKYA

Tầng trệt
Ẩm thực
Mới
Tích xu

HACHIBAN

Tầng 3
Ẩm thực

AL FRESCO’S

Tầng 3
Ẩm thực

McDONALD’S

Tầng trệt
Ẩm thực
Mới
Tích xu

CHILLI THÁI

Tầng 3
Ẩm thực

BOAT NOODLE

Tầng 3
Ẩm thực

SIAM SUGAR

Tầng 3
Ẩm thực

STARBUCKS

Tầng trệt
Ẩm thực
Tích xu

SHUYI

Tầng trệt
Ẩm thực
Tích xu

GONG CHA

Tầng trệt
Ẩm thực
Tích xu

SASIN

Tầng 1
Ẩm thực
Tích xu

HULU

Tầng 3
Ẩm thực