Danh sách gian hàng

BELLUNI

Tầng 1
Thời trang

BEVERLY HILLS POLO CLUB

Tầng trệt
Thời trang

CANIFA

Tầng 1
Thời trang

COLORBOX

Tầng 1
Thời trang

COTTON ON

Tầng trệt
Thời trang

COUPLE TX

Tầng 1
Thời trang

DOCKER

Tầng trệt
Thời trang

GAP

Tầng trệt
Thời trang

GIORDANO

Tầng trệt
Thời trang

GUMAC

Tầng 1
Thời trang

H&M

Tầng trệt
Thời trang

HLA

Tầng trệt
Thời trang

IBASIC

Tầng 1
Thời trang

JOCKEY

Tầng 1
Thời trang

JOVEN

Tầng 2
Thời trang

LEVI’S

Tầng trệt
Thời trang

LIME ORANGE

Tầng 1
Thời trang

MANGO

Tầng trệt
Thời trang

MARC

Tầng 1
Thời trang