Danh sách gian hàng

AL FRESCO’S

Tầng 3
Ẩm thực

BOAT NOODLE

Tầng 3
Ẩm thực

CALIFORNIA FITNESS & YOGA

Tầng 3
Giải trí, Dịch vụ, Giáo dục & Thể thao

CGV CINEMA

Tầng 3
Giải trí, Dịch vụ, Giáo dục & Thể thao

CHANG KANG KUNG

Tầng 3
Ẩm thực

CHILLI THÁI

Tầng 3
Ẩm thực

CRYSTAL JADE

Tầng 3
Ẩm thực

DOOKKI

Tầng 3
Ẩm thực

DREAM GAMES

Tầng 3
Giải trí, Dịch vụ, Giáo dục & Thể thao

DREAM KIDS

Tầng 3
Giải trí, Dịch vụ, Giáo dục & Thể thao

FANPEKKA

Tầng 3
Giải trí, Dịch vụ, Giáo dục & Thể thao

GOGI HOUSE

Tầng 3
Ẩm thực

HACHIBAN

Tầng 3
Ẩm thực

HOANG YEN BUFFET

Tầng 3
Ẩm thực

HOTPOT STORY

Tầng 3
Ẩm thực

HULU

Tầng 3
Ẩm thực

HUTONG

Tầng 3
Ẩm thực

ILA

Tầng 3
Giải trí, Dịch vụ, Giáo dục & Thể thao

JIANG HU

Tầng 3
Ẩm thực

KHAO LAO

Tầng 3
Ẩm thực