Danh sách gian hàng

AL FRESCO'S

Tầng 3
Ẩm thực
Mới
Tích xu

HACHIBAN

Tầng 3
Ẩm thực

CALIFORNIA FITNESS & YOGA

Tầng 3
Giải trí, Dịch vụ & Thể thao

CGV CINEMA

Tầng 3
Giải trí, Dịch vụ & Thể thao

TOPART

Tầng 3
Giải trí, Dịch vụ & Thể thao

ILA

Tầng 3
Giải trí, Dịch vụ & Thể thao

AL FRESCO’S

Tầng 3
Ẩm thực
Mới
Tích xu

CHILLI THÁI

Tầng 3
Ẩm thực

BOAT NOODLE

Tầng 3
Ẩm thực

SIAM SUGAR

Tầng 3
Ẩm thực
Tích xu

HULU

Tầng 3
Ẩm thực
Tích xu

MK RESTAURANT

Tầng 3
Ẩm thực
Tích xu

THE PIZZA COMPANY

Tầng 3
Ẩm thực
Tích xu

JIANG HU

Tầng 3
Ẩm thực
Tích xu

LE MONDE STEAK

Tầng 3
Ẩm thực
Tích xu

DREAM KIDS

Tầng 3
Giải trí, Dịch vụ & Thể thao
Tích xu

DOOKKI

Tầng 3
Ẩm thực
Tích xu

THAI EXPRESS

Tầng 3
Ẩm thực
Tích xu

TIME ZONE

Tầng 3
Giải trí, Dịch vụ & Thể thao
Tích xu

HUTONG

Tầng 3
Ẩm thực