heading

CHUẨN VỊ TRUNG HOA

CRYSTAL JADE

Ẩm thực
Vị trí
Tầng 3
Giờ mở cửa ngày thường
T2-T6 10:00–22:00
Giờ mở cửa cuối tuần
T7-CN-Ngày lễ 09:00–22:00
NHÀ HÀNG CHUẨN VỊ QUẢNG ĐÔNG – DANH TIẾNG CHÂU Á  

Tham khảo thêm