heading

VUI HÈ RỘN RÀNG, BẠT NGÀN COMBO ƯU ĐÃI

TINIWORLD

Giải trí, Dịch vụ, Giáo dục & Thể thao
Vị trí
Tầng 2
Giờ mở cửa ngày thường
T2-T6 10:00–22:00
Giờ mở cửa cuối tuần
T7-CN-Ngày lễ 09:00–22:00
Được thành lập từ 2009, tiNiWorld là hệ thống vui chơi giáo trí an toàn dành cho bé từ 0-12 tuổi giúp phát triển kỹ năng & tư duy sáng...

Tham khảo thêm