Bộ sưu tập

Gian hàng Sự kiện

HAPPY LUNCH

Sự kiện
AEON MALL Tân Phú

THỰC ĐƠN KOI THÉ

KOI THÉ
Tầng 1

THỰC ĐƠN KATINAT

KATINAT
Tầng trệt

THỰC ĐƠN QUICHES

QUICHES
Tầng 2

THỰC ĐƠN HIGHLANDS

HIGHLANDS COFFEE
Tầng trệt

THỰC ĐƠN STARBUCKS

STARBUCKS
Tầng trệt

ÁO POLO TỪ UNIQLO

UNIQLO
Tầng trệt

BST AMERICAN CHILL

IBASIC
Tầng 1

CHUẨN VỊ TRUNG HOA

CRYSTAL JADE
Tầng 3