Danh sách gian hàng

ADIDAS

Tầng 1
Phụ kiện & Mỹ phẩm

ANTA

Tầng 1
Phụ kiện & Mỹ phẩm

AOKANG

Tầng 1
Phụ kiện & Mỹ phẩm

BELLUNI

Tầng 1
Thời trang

CANIFA

Tầng 1
Thời trang

COLORBOX

Tầng 1
Thời trang

COUPLE TX

Tầng 1
Thời trang

CROCS

Tầng 1
Phụ kiện & Mỹ phẩm

DECATHLON

Tầng 1
Giải trí, Dịch vụ, Giáo dục & Thể thao

ĐÔNG HẢI

Tầng 1
Phụ kiện & Mỹ phẩm

FAHASA

Tầng 1
Đồ gia dụng, Công nghệ & Sản phẩm cho trẻ em

GUMAC

Tầng 1
Thời trang

GYU KAKU

Tầng 1
Ẩm thực

HOÀNG PHÚC

Tầng 1
Phụ kiện & Mỹ phẩm

HOUSE OF SAMSONITE

Tầng 1
Phụ kiện & Mỹ phẩm

IBASIC

Tầng 1
Thời trang

ISUSHI

Tầng 1
Ẩm thực

JOCKEY

Tầng 1
Thời trang

KOI THÉ

Tầng 1
Ẩm thực