Danh sách gian hàng

HOTPOT STORY

Tầng trệt
Ẩm thực

OWNDAYS

Tầng trệt
Phụ kiện & Mỹ phẩm

CHARLES & KEITH

Tầng trệt
Phụ kiện & Mỹ phẩm

DOCKER

Tầng trệt
Thời trang

SUNNIES STUDIO

Tầng trệt
Phụ kiện & Mỹ phẩm
Tích xu

LUCKYA

Tầng trệt
Ẩm thực
Mới
Tích xu

PANDORA

Tầng trệt
Phụ kiện & Mỹ phẩm

LEVI’S

Tầng trệt
Thời trang

JELLY BUNNY

Tầng trệt
Phụ kiện & Mỹ phẩm

McDONALD’S

Tầng trệt
Ẩm thực

THE FACE SHOP

Tầng trệt
Phụ kiện & Mỹ phẩm

DIGIBOX

Tầng trệt
Đồ gia dụng, Công nghệ & Sản phẩm cho trẻ em

SAMSUNG

Tầng trệt
Đồ gia dụng, Công nghệ & Sản phẩm cho trẻ em

MANGO

Tầng trệt
Thời trang

H&M

Tầng trệt
Thời trang

GAP

Tầng trệt
Thời trang

LYN

Tầng trệt
Phụ kiện & Mỹ phẩm

STARBUCKS

Tầng trệt
Ẩm thực
Tích xu

SHUYI

Tầng trệt
Ẩm thực

UNIQLO

Tầng trệt
Thời trang